Colofon – Disclaimer

(English below)

De website http://www.plaatsonbekend.net is een reisblog waarmee ik mijn reisverhalen, tips en foto’s deel met iedereen die geïnteresseerd is. Teksten die zijn geschreven en meningen die zijn gevormd komen van eigen hand. Alle reizen en fotomateriaal zijn bedoeld om te informeren. Plaatsonbekend.net wordt met zorg samengesteld. Toch kan het gebeuren dat deze website onjuiste of verouderde informatie bevat. Hiervoor kan http://www.plaatsonbekend.net noch zijn beheerder aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie op deze website.

Deze website is uitsluitend bedoeld als informatiebron en voor reisplezier. Plaatsonbekend gaat door het plaatsen van informatie op deze website geen verplichtingen aan jegens derden van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

Het auteursrecht van de informatie op deze website is in handen van http://www.plaatsonbekend.net. Dit geldt ook voor logo’s en fotomateriaal. Foto’s die zijn gemaakt voor deze website, worden gemaakt met een digitale- en hybridecamera. In een enkel geval zijn foto’s gebruikt van medereizigers.

Het is niet toegestaan zonder toestemming van de beheerder van http://www.plaatsonbekend.net de informatie en beelden van deze website openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk en niet commercieel gebruik.

Plaatsonbekend op Social media

Plaatsonbekend is ook te vinden op Social Media. Hiervoor maken we gebruik van verschillende kanalen. Via onderstaande kanalen kan je ons volgen en in contact komen met Plaatsonbekend.

Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter.

Alle nieuwe berichten worden ook gedeeld via deze kanalen. We kijken ook regelmatig terug naar al die mooie herinneringen. YouTube wordt gebruikt ter ondersteuning van onze berichten. Er wordt niet gecommuniceerd via YouTube.

Contact

Indien je vragen of opmerkingen hebt, is de beheerder van deze website bereikbaar middels het contactformulier.

Advertenties

Disclamer

The website http://www.plaatsonbekend.net has been developed to share my travel stories, tips and photos. The blogs that i have written, opinions that I have formed and other expressions are made by myself. All travel and photo material is intended to inform and for travel pleasure. This website is set-up and compiled with care. However, it is possible that this website contains incorrect or outdated information. For this, http://www.plaatsonbekend.net nor its administrator can be held responsable for damage of any kind that is the result of any incorrect information on this website. Plaatsonbekend.net does not impose any obligations to third parties of any kind by placing information on this website. No rights can be derived from the content of this website.

Copyright

The copyright on this website is owned by http://www.plaatsonbekend.net. This also applies to logos and photo material. Photos taken for this website are taken with a digital and hybrid camera. In some cases photos of fellow travelers have been used. Occasionally free stockphotos are used.

It is not permitted to publish, multiply and / or edit the information and images on this website other than for personal and non-commercial use without the permission of the administrator of http://www.plaatsonbekend.net.

Follow us on Social Media

You can find us at Instagram, Facebook and Twitter.

Contact

If you have any questions or comments, the administrator of this website can be reached through the contactform.

Advertenties