Colofon – Disclaimer

Colofon (English below)

De website http://www.plaatsonbekend.net is ontwikkeld om mijn reisverhalen, tips en foto’s te delen. Teksten die zijn geschreven, meningen die zijn gevormd en andere uitingen komen van eigen hand. Alle reizen en fotomateriaal zijn bedoelt om te informeren.

Deze website wordt met zorg samengesteld. Toch kan het gebeuren dat deze website onjuiste of verouderde informatie bevat. Hiervoor kan http://www.plaatsonbekend.net noch zijn beheerder aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie op deze website.

Deze website is uitsluitend bedoeld als informatiebron. Plaatsonbekend gaat door het plaatsen van informatie op deze website geen verplichtingen aan jegens derden van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Beheer

De website wordt beheerd door één persoon. Foto’s die zijn gemaakt voor deze website, worden gemaakt met een digitale- en hybridecamera. In een enkel geval zijn foto’s gebruikt van medereizigers.

Copyright

Het auteursrecht van de informatie op deze website is in handen van http://www.plaatsonbekend.net. Dit geldt ook voor logo’s en fotomateriaal. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de beheerder van http://www.plaatsonbekend.net de informatie en beelden van deze website openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk en niet commercieel gebruik.

Altijd direct op de hoogte

Plaatsonbekend is ook te vinden op Social Media. Hiervoor maken we gebruik van verschillende kanalen. Via onderstaande kanalen kan je ons volgen en in contact komen met Plaatsonbekend.

Volg ons op Instagram, Facebook, Twitter en Tumblr.

Alle nieuwe berichten worden direct gedeeld deze kanalen. De berichten worden afgewisseld met foto’s en short stories. We kijken ook regelmatig terug naar al die mooie herinneringen. YouTube wordt gebruikt ter ondersteuning van onze berichten. Er wordt niet gecommuniceerd via YouTube.

Contact

Indien je vragen of opmerkingen hebt, is de beheerder van deze website bereikbaar middels het contactformulier.

 


Disclamer

The website http://www.plaatsonbekend.net has been developed to share my travel stories, tips and photos. The blogs that have been written, opinions that have been formed and other expressions are made by ourselfs. All travel and photo material is intended to inform.

This website is set-up and compiled with care. However, it is possible that this website contains incorrect or outdated information. For this, http://www.plaatsonbekend.net nor its administrator can be held liable for damage of any kind that is the result of any incorrect information on this website.

This website is only intended as a source of information and to communicate with other travel enthusiast. Plaatsonbekend.net does not impose any obligations to third parties of any kind by placing information on this website. No rights can be derived from the content of this website.

Site management

The website is operated mainly by one person. Photos taken for this website are taken with a digital and hybrid camera. In some cases photos of fellow travelers have been used. Occasionally free stockphotos are used.

Copyright

The copyright on this website is owned by http://www.plaatsonbekend.net. This also applies to logos and photo material. It is not permitted to publish, multiply and / or edit the information and images on this website other than for personal and non-commercial use without the permission of the administrator of http://www.plaatsonbekend.net.

Follow us on Social Media

You can find us at Instagram, Facebook, Twitter en Tumblr.

Contact

If you have any questions or comments, the administrator of this website can be reached through the contactform.